Eesti Autospordi Liidu pressiteade

Eesti Autospordi Liidu juhatus lõpetas 27. augustil 2012. a. menetluse seoses auto24 Rally Estonia eel aset leidnud eeltutvumiskeelu rikkumisega. Uurimise käigus selgus, et auto24 Rally Estonia võistluste juht Aivar Parts oli väljastanud suulise loa klubi Vorobjovs Racing võistlejatele viibida eeltutvumiskeelu ajal auto24 Rally Estonia kiiruskatsel. Nimetatud tegevus võistluste juhi poolt andis valitud sportlastele eelise ehk lõi sportlikku ebavõrdsust, mis on ranges vastuolus FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksiga. Arvestades eeltoodut, toimepandud rikkumise olulisust ning Aivar Partsu poolt uurimise käigus antud selgitusi otsustas Eesti Autospordi Liidu juhatus määrata kohtunik Aivar Parts’ile karistuseks litsentsi peatamine kestvusega 24-kuud, jõustumisega alates 29.10.2012. a.

Erik Lepikson, EAL juhatuse esimees: “FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksi kohaselt on sportlik ausus autospordi alustalaks. Aivar Parts, andes valitud sportlastele võimaluse eeltutvumiskeelu ajal tutvuda auto24 Rally Estonia lisakatsega, lõi sportlikku ebavõrdsust ehk eksis jämedalt autospordi alusväärtuste vastu. Sellise sportliku ebavõrdsuse võimaldamine EAL kohtunikulitsentsi omava isiku poolt on äärmiselt taunitav ning tuleb otsustavalt hukka mõista. Arvestades eeltoodut, otsustas juhatus määrata kohtunik Aivar Partsule FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksi rikkumise eest karistuseks litsentsi peatamise 24-kuuks.”

EAL juhatuse otsus

EST RUS ENG

Autosport 2018

Järjekorras 16. raamat sarjast „Eesti autosport“ on pilguheit 2018. aastale Eesti autospordis. Raamatust leiab kõigi alade põhjaliku hooaja kokkuvõtte nii eesti kui inglise keeles, statistikat ja hulgaliselt pilte.

Saadaval Apollos ja Rahva Raamatus ning EAL kontoris Mustamäe tee 4.

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli mobiilis

veebitehas