Eesti Pressifotograafide Liit - Fotograafide eetikakoodeks

Eetikakoodeks

1. Ole hoolikas ja laiahaardeline. Väldi stereotüpiseerimist. Püüdle vaatenurkade mitmekesisuse poole.

2. Ära võta vastu kingitusi, teeneid või kompensatsioone nendelt, kes võivad püüda mõjutada fotode sisu. Taotle loomingulist sõltumatust.

3. Töötlemise käigus säilita foto sisu ja konteksti terviklikkus. Ära manipuleeri pilte selliselt, et see vaatajat eksitaks või esitaks subjekte vääriti. Samuti väldi piltide töötlemist arvuti või muude vahenditega viisil, mis muudab fotol pildistamise hetke reaalsust. Kui see on möödapääsmatu või kunstiliselt vajalik, siis viita sellele foto allkirjas.

4. Toimetades väldi ebatäpse ja moonutava info avaldamist foto kirjelduses ja fotoallkirjas. Eksliku info avaldamisega kaasneb toimetusel kohustus see esimesel võimalusel parandada.

5. Kohtle pildistatavaid austuse ja väärikusega.

6. Püüa olla pealetükkimatu. Austa inimese õigust otsustada oma eraelu piiride üle v.a. juhul kui oled veendunud, et on ülekaalukas avalikkuse vajadus avalikustamiseks.

7. Fotografeerides inimesi, teata neile võimaluse korral, kuidas fotot kasutatakse; samas väldi katteta lubaduste andmist.

8. Näita üles hoolivust haavatavate subjektide suhtes; austa nende väärikust, kes pole harjunud ajakirjandusega suhtlema või kes ei saa end kaitsta.

9. Arvesta kuriteos või traagilises sündmuses kannatanute ja osalenute vajadusega olla avalikkuse eest kaitstud. Jäädvusta isiklikke leinahetki ainult siis, kui ühiskonnal on ülekaalukas õigustatud vajadus seda näha.

10. Hoia fotodel jäädvustatu osas lubatud konfidentsiaalsust.

11. Fotografeerides ära aita sündmuste käigule teadlikult kaasa, välja arvatud juhtudel, kui tegemist on moefoto või muu lavastusliku žanriga.

12. Ära maksa allikatele või subjektidele informatsiooni või osavõtu eest.

13. Suheldes ametikaaslastega lähtu vastastikuse toetuse ja abistamise printsiibist v.a. juhul, kui abistamine töötab vastu professionaalsetele põhiväärtustele.

14. Väldi poliitilisi ja ärilisi kallutavaid mõjureid, mis kompromiteeriks või seaks kahtluse alla sinu ajakirjandusliku sõltumatuse.

15. Seisa ühiskonna toimingute avalikkuse ja toimuvale ligipääsu eest.

16. Puutudes kokku olukordadega, mil õige tegutsemisviis ei ole selge, mõtle, kus on konflikt sinu isiklike ja professionaalsete väärtuste vahel ning millised võivad olla sinu teo tagajärjed sulle endale, asjaosalistele ja ühiskonnale.

September, 2011

www.epfl.ee

EST RUS ENG

Autosport 2019

Unustamatu autospordiaasta 2020 on kaante vahel! Saadaval raamatukauplustes üle Eesti ja veebipoest aadressil http://makse.autosport.ee/shop

Kiirusta, raamatuid on piiratud kogus!

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli EMV sari

veebitehas