Kindlustus

Eesti Autospordi Liidu (EAL) rahvusvaheliste ja rahvuslike sõitjalitsentsidega ning rahvaspordi kaartidega kaasneb õnnetusjuhtumi kindlustus. Alljärgevalt täpsem informatsioon.

Rahvusvahelised ja rahvuslikud sõitjalitsentsid

KINDLUSTUSANDJA: Seesam Insurance AS

KINDLUSTUSVÕTJA: Eesti Autospordi Liit

KINDLUSTUSTATUD ISIK: Kõik EAL 2016. aasta rahvusvahelist ja rahvusliku sõitjalitsentsi omavad isikud

KINDLUSTHÜVITISE LIIK JA KINDLUSTUSKAITSE VARIANT:

Surmajuhtumi hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 3200 eurot

Püsiva puude hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 3200 eurot

KINDLUSTUSKAITSE KEHTIB: Kogu maailm

KINDLUSTUSPERIOOD: 01.02.2016 - 31.01.2017

POLIISI nr: 32616

 

Rahvaspordikaardid

KINDLUSTUSANDJA: Seesam Insurance AS

KINDLUSTUSVÕTJA: Eesti Autospordi Liit

KINDLUSTUSTATUD ISIK: Kõik EAL 2016. aasta rahvaspordikaarti omavad isikud

KINDLUSTHÜVITISE LIIK JA KINDLUSTUSKAITSE VARIANT:

Surmajuhtumi hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 3200 eurot

Püsiva puude hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 3200 eurot

KINDLUSTUSKAITSE KEHTIB: Kogu maailm

KINDLUSTUSPERIOOD: 01.02.2016 - 31.01.2017

POLIISI nr: 32616

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused

 

Kaebuste ja vaidluste lahendamine:

Kindlustusandja tegevuse peale võib esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).

Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee

Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

EST RUS ENG

Autosport 2016

Järjekordne raamat sarjast „Eesti Autosport“ koondab endas traditsiooniliselt kokkuvõtet aastast Eesti autospordis. Hulgaliselt pildimaterjali, põhjalikud ülevaated, persoonilood ja 2016. aastat kokku võttev statistika. Järjekorras on see juba 14. raamat ja sellise pika traditsiooniga spordiraamatuid pole Eestis palju. Aasta pakkus meile erinevatelt aladelt erinevaid emotsioone ja need on kõik siia kaante vahele pandud.

See raamat on väärikas kokkuvõte 2016. aastast Eesti autospordis ja see leiab kindlasti tee Eesti autospordisõbra raamaturiiulisse. Saadaval nii raamatupoodides kui EAL kontoris Mustamäe tee 4.

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli mobiilis

EAL Akadeemia

veebitehas