Kindlustus

Eesti Autospordi Liidu (EAL) rahvusvaheliste ja rahvuslike sõitjalitsentsidega ning rahvaspordi kaartidega kaasneb õnnetusjuhtumi kindlustus. Alljärgevalt täpsem informatsioon.

Rahvusvahelised ja rahvuslikud sõitjalitsentsid

KINDLUSTUSANDJA: Seesam Insurance AS

KINDLUSTUSVÕTJA: Eesti Autospordi Liit

KINDLUSTUSTATUD ISIK: Kõik EAL 2016. aasta rahvusvahelist ja rahvusliku sõitjalitsentsi omavad isikud

KINDLUSTHÜVITISE LIIK JA KINDLUSTUSKAITSE VARIANT:

Surmajuhtumi hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 3200 eurot

Püsiva puude hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 3200 eurot

KINDLUSTUSKAITSE KEHTIB: Kogu maailm

KINDLUSTUSPERIOOD: 01.02.2016 - 31.01.2017

POLIISI nr: 32616

 

Rahvaspordikaardid

KINDLUSTUSANDJA: Seesam Insurance AS

KINDLUSTUSVÕTJA: Eesti Autospordi Liit

KINDLUSTUSTATUD ISIK: Kõik EAL 2016. aasta rahvaspordikaarti omavad isikud

KINDLUSTHÜVITISE LIIK JA KINDLUSTUSKAITSE VARIANT:

Surmajuhtumi hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 3200 eurot

Püsiva puude hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 3200 eurot

KINDLUSTUSKAITSE KEHTIB: Kogu maailm

KINDLUSTUSPERIOOD: 01.02.2016 - 31.01.2017

POLIISI nr: 32616

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused

 

Kaebuste ja vaidluste lahendamine:

Kindlustusandja tegevuse peale võib esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).

Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee

Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

EST RUS ENG

Autosport 2017

See on järjekorras juba 15. raamat sarjast „Eesti autosport“, olles üks pikema traditsiooniga spordiraamatuid Eestis. Raamat on pilguheit 2017. aastale Eesti autospordis, siit leiab kõigi alade põhjaliku hooaja kokkuvõtte nii eesti kui inglise keeles, statistikat ning hulgaliselt pilte.

Loodetavasti rõõmustab tänavune aastaraamat kõiki autospordisõpru nii Eestis kui välismaal.

Saadaval Apollos ja Rahva Raamatus ning EAL kontoris Mustamäe tee 4.

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli mobiilis

EAL Akadeemia

veebitehas