TV-Foto vest

TV-FOTO vesti taotlemine

Eesti Autospordi Liidul (EAL) egiidi all korraldatavatel võistlustel on meediaväljaannete fotograafidele ja teleoperaatoritele ette nähtud TV-fotovestid, mis võimaldavad neil toota võistlustelt kvaliteetset materjali. TV-fotovest annab võistlusel selle omanikule õigused ja kohustused, mille vastu eksides võib korraldaja või EAL’i esindaja selle konfiskeerida.

Meediaväljaannetena aksepteerime autosporti kajastavaid vabariiklikke või maakondlikke ajalehti ning ajakirju (tiraaž vähemalt 2000), fotoagentuure ja telekanaleid. Online meedia puhul aksepteerime väljaandeid, mis igapäevaselt kajastavad autospordiuudiseid (omauudised) ja avaldavad erinevate võistluste professionaalseid galeriisid. Nimetatud online meedia väljaannete külastatavus peab olema vähemalt 3000 unikaalset külastajat nädalas.

Akrediteeruv ajakirjanik/fotograaf/operaator peab olema vähemalt 18-aastane.

Eesti Autospordi Liidul on kahte sorti TV-fotoveste: ajutised ja hooajalised. Alates 2018.aastast kehtivad uued TV-fotovestid (valgel taustal sinine-must trükk).

Hooajaline püsivest

Hooaja püsivesti saamiseks peab olema taotleva isiku panus autospordi kajastamises kaalukas, pildistades/filmides võistlusi mitte ainult ühe ala sees, vaid mitmetel erinevatel autospordialadel. Hooaja püsivesti andmise otsustab Eesti Autospordi Liit. Vestid antakse välja aastaks ja taotlused saab esitada jooksva aasta jaanuarikuu jooksul. Taotluseks tuleb täita allolev vorm. EAL-i otsusel võib hooajalist vesti väljastada erijuhtudel ka muudel alustel, poolte kokkuleppel.

Ühele väljaandele väljastatakse maksimaalselt kaks hooajalist TV-fotovesti.

Vest on Eesti Autospordi Liidu omand ja nõudmisel tuleb see tagastada.

Ka püsivesti omanikel tuleb käia võistluse pressikeskusest läbi. Mõnedel võistlustel võidakse ka püsivesti omanikelt koos vestiga nõuda ka võistluse meediapassi.

Ajutine e. võistlusepõhine vest

Ajutised vestid on võistlusepõhised ja vesti saamiseks tuleb registreeruda vastaval võistlusel ajakirjanikuks ning täita asjaomane taotlus. Võistlustel on jagatavate vestide arv piiratud ning otsus tehakse planeeritavat meediakajastust arvestades. Vastava otsuse teevad võistluse korraldaja ja/või võistluse pressiesindaja. Võistlusepõhine fotovest tuleb tagastada võistluse lõpus. Ühele väljaandele väljastatakse ühele võistlusele maksimaalselt kaks võistlusepõhist vesti.

TV-FOTO vesti kandja õigused ja kohustused

 • Vesti kandjal on õigus viibida eespool kiiruskatsete trasse piiravaid ohutuslinte.
 • Vesti kandjal on keelatud viibida võistluse kinnises pargis (Parc Fermé-s), keelualadel ja kurvidest otseväljasõidualadel.
 • Vesti kandja peab alluma turvatöötajate korraldustele.
 • Taunitava käitumise korral võib tuvatöötaja anda EALi teada vesti numbri ning sellele võib järgneda vesti tagasinõudmine või edaspidisest vesti väljaandmisest keeldumine.
 • Vesti kandja kohustub:
  - mitte häirima võistluste sujuvat ohutut läbiviimist
  - mitte häirima võistlejaid ega seadma mitte mingil moel ohtu nende sooritust või elu- mitte häirima publikut
  - kandma vesti võistluste ajal nii, et see oleks selgelt nähtav ega poleks kaetud.
 • Vesti kandja vastutab ise enda elu, tervise ja töövahendite eest.
 • Vesti kandja ei ole subjektiks alaliitude kindlustuslepingute kolmandate osapooltena.
 • Vesti kandja võtab võistlusel viibimise ajaks endale vastutuse võimalike õnnetuste tagajärgede üle ning keeldub süüdistamast Eesti Autospordi Liitu, võistluse korraldajaid ja võistlejaid.
 • Vesti kandja kohustub jagama EAL’iga ülesvõetud materjali.
 • Vesti kandja kohustub täitma Pressifotograafide Liidu eetikakoodeksit.

Fotograafide ja kaamerameeste turvanõuded

Kuigi fotograafidele kehtivad võistlustel eriõigused, ei taga fotovest selle kandja ohutust. Seepärast peavad fotograafid olema võistlusel eriti ettevaatlikud.

Pildistamiseks vali koht, kus seismine on ohutu. Veendu, et sul on vaba põgenemistee ka juhuks, kui auto teelt välja sõidab.

Keelualad on need alad, kus viibimine oleks eriti ohtlik ja seetõttu ei ole sinna lubatud minna ka fotograafidel. Keelualad võivad olla näiteks väljasõidualad, samuti alad, kus puudub põgenemistee või siis kohad, kuhu täenäoliselt lendab auto rataste alt kive.

Mõned ohualade skeemid on toodud siin:

Hooajalise TV-Foto vesti taotlusvorm (palun täita kõik väljad)

Väljaande peatoimetaja kinnitus, et esindate vastavat väljaannet.
EST RUS ENG

Autosport 2019

Unustamatu autospordiaasta 2020 on kaante vahel! Saadaval raamatukauplustes üle Eesti ja veebipoest aadressil http://makse.autosport.ee/shop

Kiirusta, raamatuid on piiratud kogus!

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli EMV sari

veebitehas