Kindlustus

EAL on sõlminud võistluste korraldamist silmas pidades vastutuskindlustuse AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaaliga (edaspidi PZU)

Kindlustuspoliisi nr. 2106629875

Kindlustusperiood: 01.02.2018 kuni 31.01.2019

Kindlustatud tegevus

Autospordi võistluste ja rallitestide korraldamine ja sellega vahetult seotud tegevus sh raja ettevalmistustööd, liikluse korraldamine, rajakompleksi, parklate, pealtvaataja alade jms seotud ehitiste, rajatiste ja kinnistute haldamine, toitlustusteenused, turvateenused ja ürituskorraldus.

Kindlustuskaitse

Kindlustuskaitse hõlmab tegevusvastutust ja tootjavastutust

Tegevusvastutuse kindlustuskaitse hõlmab kindlustusperioodil kindlustatud tegevuse raames toimunud ootamatu ja ettenägematu õigusrikkumisega seotud kahju hüvitamise kohustuse.

Tootjavastutuse kindlustuskaitse hõlmab kindlustusperioodil kindlustatud tegevuse raames toodetud/müüdud/vahendatud toote puudest tekkinud kahju, mille tagajärjel on kindlustatud isikul tekkinud kahju hüvitamise kohustus.

Hüvitamisele kuulub ka nõuete menetlemisel kindlustatud isiku õigusabile, ekspertiisile ja kohtupidamisele kulutatud summa ehk õiguskaitsekulud. Hüvitamisele kuuluvad ainult kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud õiguskaitsekulud.

Hüvitispiir

Kõikide nõuete hüvitispiir on 500 000 eurot

Omavastutus

Omavastutus iga kindlustusjuhtumi kohta on 1 000 eurot

Kehtivuspiirkond

Eesti Vabariik

Kindlustuspoliis

Vastutuskindlustuse tingimused

Tootja vastutuskindlustuse tingimused

EST RUS ENG

Lähimad võistlused

Autosport 2017

See on järjekorras juba 15. raamat sarjast „Eesti autosport“, olles üks pikema traditsiooniga spordiraamatuid Eestis. Raamat on pilguheit 2017. aastale Eesti autospordis, siit leiab kõigi alade põhjaliku hooaja kokkuvõtte nii eesti kui inglise keeles, statistikat ning hulgaliselt pilte.

Loodetavasti rõõmustab tänavune aastaraamat kõiki autospordisõpru nii Eestis kui välismaal.

Saadaval Apollos ja Rahva Raamatus ning EAL kontoris Mustamäe tee 4.

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli mobiilis

EAL Akadeemia

veebitehas