Võistlusauto dokumendid

Turvapuuriga varustatud autol võistlemiseks peab sellel olema kehtiv EAL tehniline kaart (kaasa arvatud rahvakrossis). 

EAL tehniline kaart väljastatakse EAL-i sekretariaadist autodele, mis vastavad kehtivatele tehnilistele ja FIA Spordikoodeksi Lisa J ohutustingimustele. Enne kaardi taotlemist on kohustuslik lasta auto üle vaadata Tehnikakolleegiumi liikmel, kes kontrollib auto nõuetekohasust.

Tehnilise kaardi või maanteameti kaaskirja väljastamiseks vajame käesoleva lehe lõpus olevaid andmeid.

Rahvaspordi tehnilise kaardi taotlemiseks vajuta siia


Võistlusauto registreerimine Maanteeameti registris (ainult ralli- ja offroadi-autodele!)

Käesolev juhend kirjeldab võistlusautode registreerimist vastavalt 2011. a juulikuust kehtima hakanud uuele liiklusseadusele ja EAL-i ning Maanteeameti (edaspidi MA) kokkuleppele.

1. Tänavaliiklusesks registreeritakse Eesti ralliautosid ja 4x4 sportmaastureid, tulenevalt nende alade spetsiifikast. Teiste alade võistlusautosid tänavaliikluse jaoks ei registreerita. 

2. Esmasel võistlusautoks registreerimisel tuleb:
- hankida EAL-ist Tehniline Kaart (hinnakirja leiab siit). Selleks on vaja esitada auto mark, mudel, tehasetähis/VIN kood, ehitusaasta, mootori töömaht, rühm, FIA homologatsiooni number, omaniku nimi koos aadressi ja isikukoodiga/ettevõtte registrikoodiga ning andmete esitaja nimi. Rahvuslikes rühmades on vaja esitada ka EAL tehnikakolleegiumi kooskõlastus.
- saada EAL-ist taotluskiri MA liiklusregistri büroole
- esmaregistreerimisel auto esitada MA liiklusregistri büroole, auto peab olema eelnevalt võistlusautoks ümberehitatud
- toimingute maksumus tulenevalt Riigilõivuseadusest (väljavõte ka Maanteeameti kodulehel).

3. Varem võistlusautoks registreeritutel SP-numbrite saamiseks (kui auto tehnilised ja omaniku/kasutajate andmed ei muutu):
- EAL kaaskiri, registreerimistunnistus esitada MA liiklusregistri büroosse koos EAL Tehnilise Kaardiga - autot MA liiklusregistri büroole esitada pole vaja
- SP numbrid saab MA liiklusregistri büroost tasuta
- vanad numbrid tuleb MA liiklusregistri büroosse kaasa võtta!

4. SP numbrid:
- valged numbrid punasel põhjal
- taganumber alumiiniumpõhjal ja turvakilega nagu tavaautodelgi
- esinumbriks vähendatud mõõtmetega turvakilega kaetud (350x60 mm) kleebis (neid võib ise hiljem juurde teha)
- number SP 0001 asub EAL Ajaloomuuseumis

5. Andmete muutmine, kasutaja, omaniku muutmine:
- muudatused tuleb vormistada EAL-is, vaja esitada Tehniline Kaart
- MA liiklusregistri büroo toimingud auto omaniku loaga/volitusega
- MA liiklusregistris võistlusautona välja arvamiseks (sõiduki registreerimiseks tavakasutuses autona) on vaja EAL-i kaaskirja. Tehniline kaart tuleb tagastada EAL-i sekretariaati.

6. Liiklemine:
- võistlusautoga tohib osaleda üldliikluses ainult EAL-is registreeritud võistluste ja treeningute ajal. Sõit tavaliikluses ürituse toimumispaika ja sealt ära on keelatud.
- sportautoga võivad liigelda võistluste ajal ka teised vastavalt võistlusjuhendile.

7. Tehnoülevaatus:
- registreerimiseelne ülevaatus on vajalik ainult esmaregistreerimisel,
- perioodilisi ülevaatuseid enam SP numbritega võistlusautodel ei nõuta.

Andmed tehnilise kaardi või Maanteaameti kaaskirja taotlemiseks

EST RUS ENG

Autosport 2019

Unustamatu autospordiaasta 2020 on kaante vahel! Saadaval raamatukauplustes üle Eesti ja veebipoest aadressil http://makse.autosport.ee/shop

Kiirusta, raamatuid on piiratud kogus!

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli EMV sari

veebitehas