Jäärada

Eesti Karikavõistlused jäärajasõidus 2019. a:

Tulemused

Üldjuhend 

Jäärajavõistlused Eestis

Eestis, nagu kõigis teisteski normaalse talvega riikides, ei seisku ka talvel autospordiga tegelemine. Kohe, kui jää kaanetab järved ja mered ning lumi katab maa, alustavad entusiastid erinevate jää- ja lumerajavõistlustega. Korraldatakse nii karikasarju kui ka üksikuid võistlusi. 
Jää- ja lumerajavõistluseid sõiduautodele kui spordiala, kureerib Eesti Autospordi Liidu (EAL) ülesandel rallikrossi alakomitee (ERK). Alakomitee ülesanne on kehtestada reeglid ning nõuded võistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks; kooskõlastada, registreerida võistluste toimumine ning kontrollida nende vastavust reeglitele ja võistluste läbiviimist. Samuti on üheks ülesandeks nõustada võistluste korraldajaid parima tulemuse saavutamiseks.
Kõik jää- ja lumerajavõistlused, kus osalevad EAL võistlejakaardi või -litsentsi omanikud, on kohustuslik registreerida alakomitee kaudu. Registreerimata võistlustel on litsentsi ja võistlejakaardi omanikel keelatud ükskõik millisel moel osaleda.

Võistluste korraldamisel tuleb silmas pidada alati kõige esimese asjana turvalisust. Seda nii võistlejate kui ka pealtvaatajate osas. On ju libedal peetavad sõidud väga atraktiivsed ja meelitavad kohale väga erineva oskuste ja kogemustega osalejad. Seetõttu tuleb juba raja valmistamisel pidada silmas mitmeid asjaolusid. Kuidas liiguvad autod, kus asuvad pealtvaatajad, mis võib juhtuda kõige halvema stsenaariumi juhtumisel. Kõige sellega arvestamisel on kindlasti vajadusel abiks alakomitee liikmed.
Jää- ja lumeraja sõite peetakse nii eraldistartidena sprindi vormis, kui ka ühisstartidena. Kui eraldistardis osalevatele autodele pole alakomitee pannud erilisi tehnilisi piiranguid, oluline on põhiliselt turvalisus ja see, et võistlusmasin ei kujutaks ohtu võistlejale ega ümbritsevale, siis ühisstartidega autodel on tingimuseks suurem turvalisus ja vastavus mõne võistlusklassi tehnilistele tingimustele.
Piikrehvidega võistlemine on lubatud ainult sportmasinatele ehk siis autod peavad omama nõuetele vastavat turvapuuri ja turvavarustust. Piigiklassides võib viia läbi nii eraldistarte kui ka ühisstarte.
Jää- ja lumerajavõistluste korraldamisel ja läbiviimisel tuleb lähtuda jää- ja lumerajavõistluste korraldamise üldalustest, samuti teistest normatiivaktidest. Vastavad dokumendid leiab järgnevatelt linkidelt:

Jää- ja lumerajavõistluste korraldamise üldalused

EST RUS ENG

Autosport 2018

Järjekorras 16. raamat sarjast „Eesti autosport“ on pilguheit 2018. aastale Eesti autospordis. Raamatust leiab kõigi alade põhjaliku hooaja kokkuvõtte nii eesti kui inglise keeles, statistikat ja hulgaliselt pilte.

Saadaval Apollos ja Rahva Raamatus ning EAL kontoris Mustamäe tee 4.

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli mobiilis

veebitehas